Inspektorat RS „nacrtao“ stručnjake za održavanje informacionog sistema

Inspektorat Republike Srpske raspisao je tender za održavanje inspekcijskog informacionog sistema (IMS) koji je prethodnih godina podigao mnogo prašine. Za posao su spremni platiti 300.000 KM, a do detalja su opisali kakvo osoblje mora biti angažovano kod firme koja se prijavi za ovaj posao.

Između ostalog traže da ponuđač ima angažovan tim za održavanje softverskog rješenja, tim za održavanje hardverskog rješenja, kao i da je već održavao informacione sisteme.

Zahtijevaju da firma koja će im održavati informacioni sistem ima zaposlenog najmanje jednog vođu projekta, a opisuju ga kao tehničko lice koje posjeduje zanje i vještine na poslovima vezanim za vođenje i upravljanje projektima, kao i izrade projektne dokumentacije.

- Uslovi koje mora ispunjavati angažovano lice su visoka stručna sprema tehničkog smjera, minimalno tri godine iskustva na poslovima vezanim za vođenje i upravljanje projektima, izradi projektne dokumentacije i analizi poslovnih procesa, da posjeduje sertifikat Prince2 Practitioner certification ili ekvivalent (IPMA Level B (Certified Senior Project Manager) ili IPMA Level A (Certified Projects Director)) - stoji u tenderu Inspektorata.

Preduzeće koje odluči konkurisati na ovaj tender mora imati zaposlenog i minimalno jednog stručnjaka za rad sa BI softverskim rješenjima, a ta osoba mora imati visoku stručnu spremu i minimalno dvije godine iskustva u radu na razvoju BI softverskih rješenja.

Neophodno je i da posjeduje sertifikat MCTS BI reporting ili ekvivalent koji garantuje da taj stručnjak posjeduje znanje za rad sa BI softverskim rješenjima.

Zahtijevaju i da ponuđač ima zaposlene stručnjake za infrastrukturu – servere i rezervne kopije odnosno bekap, koji posjeduju HPE Accredited Technical Professional Hybrid IT Solutions V1 ili ekvivalent.

Za ovu poziciju je zatražena visoka stručna sprema tehničkih nauka, ekonomije, organizacionih nauka, menadžmenta, državne uprave, bezbjednosnih nauka i vještina (policijska i vojna akademija), prirodne nauke i matematika.

- Izvršioci moraju imati minimalno tri godine iskustva na poslovima dizajniranja, konfigurisanja i upravljanja rješenjima data centra uključujući servere, storidže i bekap - stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Traže još i da firma koja će se prijaviti za ovaj posao ima angažovanog stručnjaka za sistemski softver koji posjeduje profesionalni nivo poznavanja bekap platforme, naprednog stručnjaka za sistemski softver koji posjeduje odgovarajući sertifikat, kao i stručnjaka za poslovne telekomunikacione, računarske mreže.

Zahtijevaju i uspješno iskustvo u realizaciji minimalno jednog ugovora u vrijednosti ne manjoj od 255.000 KM bez PDV-a, koji je za predmet imao nabavku održavanja poslovnog informacionog sistema u posljednje tri godine.

- Ugovorni organ neće priznati iskustvo u realizaciji više ugovora čija je zbirna vrijednost 255.000 KM bez PDV-a - istaknuto je u tenderu.

Podsjetimo, Inspektorat je krajem 2020. godine ugovor za nadogradnju i održavanje inspekcijskog informacionog sistema dodijelio Prointeru, a vrijednost tog ugovora je bila 1,8 miliona maraka sa obračunatim porezom.

Taj tender je podigao mnogo prašine i vladala je dugogodišnja borba za taj posao.

Bilo je pokušaja da taj posao bude dodijeljen zagrebačkoj firmi „Infodom“, zbog čega je fotelju direktorice u Inspektoratu RS izgubila Danijela Batar, a IT saga je završena to dodjelom posla „Prointeru“.

capital.ba

Tagovi: