"Naša misao" promovisana na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci

Klub istoričara 'Posavina', predvođen predsjednicom, Majom Vidović i potpredsjednikom, Dimitrijem Živanovićem, promovisao je glasnik „Naša misao“ na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. 

Mladi istoričari su imali priliku da, u javnoj ustanovi, šire svoju misao i prezentuju ideje kojima se bavi njihov klub. 

Publika je imala priliku da čuje kako je nastala ideja da se pokrene glasnik, sadržaj glasnika kao i o uslovima konkursa za drugi broj. 

Drugi broj glasnika se sastoji od tri cijeline: orginalan naučni rad, esej (na teme: 1. Čuvajući ćirilicu, čuvamo sebe, i 2. Poštuj tuđe, voli svoje (razglednice iz gradova i mjesta Republike Srpske, Srbije i Crne Gore), i poezija. 

Predstavnici su istakli da im je bilo veliko zadovoljstvo što su imali priliku da prezentuju glasnik pred bivšim profesorima i kolegama, te  da se raduju i budućoj saradnji sa Filozofskim fakultetom, uz podršku dekana prof. dr Srđana Dušanića. 

Promociju glasnika organizovao je šef odsjeka Istorije, prof. dr Boško Branković. 

Glasnik je promovisan 19. maja, uz poštovanje svih mjera.

MojŠamac.info