Vic dana: Doktore, pomagajte!

- Doktore, pomagajte, ujela me zmija.

- Gdje vas je ujela?

- Iza kuće.

- Hm... a za šta vas je ujela?

- Šta ja znam, iz čista mira!

Tagovi: